Dragon Savunması – La Defensa del Dragon – The Dragon Defense (2017)

Dram.png
 
Dragon Savunması.jpg

Yönetmen: Natalia Santa

Yıldızlar:   Victoria Hernandez, Maia Landaburu, Hernán Méndez

Bence: Dragon Savunması, Bogota’da 55 yaşını aşmış üç arkadaşın hikayesi üzerinden, orta yaşa erişince daha belirginleşen varoluşsal soruları deşen ve hayatla ilgili kararlarda harekete geçmekle kenarda bekleme ikilemine dair argümanları sinematografik gücüyle çeşitlendiren bir drama. Genç yönetmen Natalia Santa; filmine yedirdiği fikirleri beklenmedik anlarda beklenmedik kompozisyonlarla, beklenmedik kanallarla vermesiyle umut vadediyor.

Aralarındaki dinamiklerin filmi yürüttüğü arkadaş grubu, bir antika saat satıcısı-tamircisi, bir homeopati uzmanı-kumarbaz ve bir matematik öğretmeni-satranç eğitmeninden müteşekkil. Her biri, her insanın üzerine zaman zaman kafa yorduğu konulara dayanan farklı sorunlara can vererek Natalie Santa’ya fikri tartışma ortamları sunuyorlar. Hayatın dayattığı ikilemlerde öncelikleri belirleme süreçleri, rutinler arasına sıkıştırılıp sürüncemede bırakılan bir türlü alınamayan kararlar, zamanın kemikleştirdiği ya da kronik hale getirdiği sorunlar; hepsi, Dragon Savunması’nın tartıştığı; zamanın, ataletin ve tercihlerin insandan insana farklılaştırdığı meseleler. Santa, karar süreçleri üzerine bildik klişeler, ahlakçı yönlendirmelerden uzak durmuş ve gerçek hayata rastlanılan, romantizmden uzak, insan doğasını eğip bükmeyen, uygulanabilir cevapların peşinde. Dragon Savunması tempo sorununu dert etmeyecek izleyiciye, çok zorlamadan hayatla ilgili düşünmesine fırsat sunuyor.

Dragon Savunması, olaylardan çok durumların ve zamanın durumları kaydırmasıyla dönüşümün filmi... Durumların kapladığı alanın genişliği, filme bir duygusal yük koymamış: ilgilendiği konuların ağırlığı düşünüldüğünde seyirci için çok daha zor bir film ortaya çıkabilecekken, Natalia Santa filminin kılçıklarını temizleyip, izleyicinin yolculuğunu kolaylaştırmış. Dokunduğu konu sayısının fazlalığı, zaman zaman filmi konusuz kalma riskiyle karşı karşıya bıraksa da Dragon Savunması düşmeden tutunacak dal bulmakta zorlanmıyor. Baş rollerdeki karakterlerin yaşları ve yaklaşımları, görece genç (z kuşağı ve daha genç) izleyicilerin filmin içine girmesini zorlaştırabilir. 01saat19dakika. Boğaziçi Film Festivali

Tempometre_3.png
FelsefiDerinlik_07.png

Puan:

7.JPG
Puanlama, 10 üzerinden yapılmıştır ve tamamen kişisel tercihlere dayanmaktadır. Notun belirlenmesi için kullanılan kriterler tamamen keyfi bir biçimde oluşturulmuş ve bu kriterlerin ağırlıklandırılmasında da benzer bir metodoloji kullanılmıştır. Notlar nümerik değil, kategoriktir.

Fragman

Siyah - Dragon Savunması'nda

Siyah - Dragon Savunması'nda

Dragon Varyasyonu, Sicilya Savunması açılışlarından biridir. Siyahın dağılımının ejderhaya, şah tarafındaki piyonlarının -tehdit alanlarıyla- ejderhanın pençelerine benzetilmesiyle bu savunmaya Dragon Varyasyonu adı verilmiştir. Riskli bir oyundur.