Suçlu – Den Skyldige -  The Guilty (2018)

SucPolisiyey.jpg
dramyeni.jpg
Gerilim2.jpg
the guilty.jpg

Yönetmen: Gustav Möller

Yıldızlar: Jakob Cedergren

Ödüller: Sundance F.F. - Dünya Sineması Drama Dalında İzleyici Ödülü, Seattle F.F. - Altın Space Needle En İyi Yönetmen, Torino F.F. - Achille Valdata Ödülü

Bence: Suçlu, bir acil durum hattı kulaklığına ayrıntı çekim planı ile başlıyor ve esas iletim aracı olarak görsel değil işitsel araçlar kullanacağını izleyiciye en baştan açık ediyor. Tamamen tek mekanda – Kopenhag’da bir polis acil durum hattı santralinde – tek bir karakterin ardı ardına, zaman zaman paralel hatlardan yaptığı telefon konuşmaları üzerinden yürüyor. Film, tek bir  santral istasyonu etrafında tek bir polis memurunun omuz planları, baş planları ve zaman zaman ayrıntı çekimlerle oldukça sıkışık ve filmdeki gerilim arttıkça atmosferi iyiden iyiye klostrofobikleşiyor. Dramatik kurgu; diyaloglar ve ses kurgusunun yanında bu çekim ölçekleri üzerinden kurulmuş.

Giriş planından - ayrıntı çekim kulaklık

Giriş planından - ayrıntı çekim kulaklık

Bir davadaki tutumu yüzünden hakkında soruşturma açılmış ve soruşturması boyunca sokaktan çekilip telefon terminaline oturtulan devriye polisi Asger Holm (Jakob Cedergren) telefon başındaki son gününde mesaisinin bitmesine çok az zaman kala, kocası tarafından kaçırılan bir kadından yardım çağrısı almasıyla bir telefon zinciri başlıyor - ta ki yönetmen Gustav Möller filmini, bize Platon’un mağara alegorisine atıflarla gösterdiği bir aydınlanmaya  ulaştırana kadar… (bknz. Bonus)

Suçlu, önyargılar üzerine tartışmak istiyor; önyargıların etrafında, üzerinde ve içinde dolanıyor – hatta izleyicilerin önyargılarına yemli oltalar atarak onları yakalamaya, bükülmeler (twistler) sonrası oyunlarını açık edip utandırmaya ve izleyicilerin üzerlerinde kalıcı etki bırakmaya niyetleniyor. 

the guilty.jpg

Filmin öykü zamanı ile ekran zamanı ya birbirine eşit ya çok yakın. Bu gerçek zamanlı hikayede perdeyi devamlı Cedergren’in yüzü ve sakin, acele etmeyen oyunculuğu dolduruyor. Suçlu, kendini pek çok yönden sınırlamış – bu sınırlılıktan bir yaratıcılık çıkartabildiğinin kanıtı olarak Sundance’ten Selanik’e, Zürih’ten Vallodolid’e dünyanın dört köşesinden film festivallerinin takdirini kazanıp ödüle doymuş. Yine de, sinemaya has araçlar yelpazesinden kullanabildikleri belli alanlara sıkışması ve görsellikten uzaklaşıp kavramsal anlatıma fazlaca meyletmesi bazı sinefilleri rahatsız edebilir.

Son tahlilde Suçlu; fiziksel hareketi hemen hiç görmediğimizden seyircinin hayal gücüne fazlaca bel bağlayan, önyargılarla mücadele eden deneysel bir kuzeyli gerilim filmi…

Tempometre_8.png
Dengeli_OK_sol1.png
FelsefiDerinlik_03.png
SinematikZenginlik_04.png

Puan:

6.5.JPG

Puanlama, 10 üzerinden yapılmıştır ve tamamen kişisel tercihlere dayanmaktadır. Notun belirlenmesi için kullanılan kriterler tamamen keyfi bir biçimde oluşturulmuş ve bu kriterlerin ağırlıklandırılmasında da benzer bir metodoloji kullanılmıştır. Puanlar, kategoriktir.

Fragman